Turistička zajednica Općine Orebić objavila važan poziv za podizanje kvalitete turističke ponude

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

Temeljem Programa rada za 2024. godinu, Turistička zajednica Općine Orebić objavila je javni poziv za kandidiranje manifestacija i projekata za dodjelu potpore prema Programu rada za 2024.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice Općine Orebić za manifestacije i projekte koji podižu kvalitetu turističke ponude Općine Orebić, doprinose rastu broja gostiju i povećanju potrošnje te promoviraju općinu Orebić kao zanimljivo turističko odredište.

Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju:

  1. kulturnih manifestacija
  2. zabavnih manifestacija
  3. sportskih manifestacija
  4. eno-gastronomskih manifestacija
  5. ekološke manifestacije
  6. ostalih manifestacija
  7. projekata kojim se uređuje okoliš u općini Orebić
  8. projekti kojima se podiže svijest o ekologiji

Turistička zajednica poziva zainteresirane pravne i fizičke osobe (jedinice lokalne samouprave, trgovačka društva, zadruge, udruge, ustanove, klubove i dr.) da kao organizatori manifestacija dostave svoje zahtjeve za dodjelu financijske potpore.

Podnositelj zahtjeva treba dostaviti TZOO projekt manifestacije i jasno obrazloženje za koji se dio projekta tražite sredstva, podatke o korisniku (pravni status, naziv, adresu, kontakt) i informaciju o udjelu sufinanciranja projekta od strane drugih subjekata.

Obveze korisnika su:

  • sredstva potpore iskoristiti namjenski za realizaciju manifestacije za koju je dobio financijsku potporu
  • TZOO dostaviti izvješće o korištenju sredstava s odgovarajućom dokumentacijom koja potvrđuje navode izvješća, te dostaviti po potrebi na uvid i dodatnu, naknadno traženu dokumentaciju.

Rok za dostavu zahtjeva za sufinanciranje je 15. ožujka 2024.

Zahtjevi se dostavljaju na adresu:

Turistička zajednica Općine Orebić

Zrinsko Frankopanska 2

20250 Orebić

Prije donošenja konačne odluke o odabiru TZO Orebić zadržava pravo od podnositelja zatražiti dodatna pojašnjenja projekta, kao i pravo odbijanja projekta bez posebnog obrazloženja. O odabranim projektima podnositelji će biti obaviješteni u roku 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru.

 

 

 

 


PODIJELI S PRIJATELJIMA!