Županija o plaži u Uvali: Koncesionar može biti potvrđen ili ponovno raspisan natječaj, ali ni država ni Županija ne mogu biti financijski oštećene

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

Iz Dubrovačko-neretvanske županije stigao je komentar o likvidaciji tvtke Dubrovački zalasci sunca koja je koncesionar plaže u Uvali Lapad. Naime, tvrtka osim što ima dug prema državi, pokrenula je proces likvidacije i najavila potraživanje 14 milijuna eura tražibina od države za prethodna ulaganja.

Županija je podsjetila kako su dodijelili koncesiju Dubrovačkim zalascima sunca, a napomenuli su i pravnu kronologiju po pitanju ove koncesija.

“Nakon što je resorno Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture potvrdilo odluke, s koncesionarom je sklopljen ugovor. Slijedom navedenog, tvrtka je ishodovala pravomoćne građevinske dozvole i započela s ulaganjima. Predmetne koncesije upisane su uredno u Registar koncesija. Upravni sudovi u Osijeku i Splitu, također su potvrdili rješenja Ministarstva i Odluke Dubrovačko-neretvanske županije. Daljnjim žalbama, Visoki upravni sud, pravomoćnom presudom iz 2019. godine, također je potvrdio presudu Upravnog suda, Rješenje Ministarstva i Odluke Županije.

Uz pravomoćnu presudu iz 2019., Visoki upravni sud svojom presudom iz 2020. godine , poništio je navedene akte, ostavljajući na snazi navedenu presudu Visokog upravnog suda iz 2019. godine, kojom je predmetna odluka o koncesiji postala pravomoćna.

S obzirom da su nadležno Ministarstvo kao i Županija, zaprimili navedene presude, a zbog njihove kontradiktornosti, Županija je putem Ministarstva zatražila od Državnog odvjetništva Republike Hrvatske u Zagrebu izvanredno preispitivanje zakonitosti donesene presude.

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, uputilo je Vrhovnom sudu Republike Hrvatske zahtjev za izvanredno preispitivanje zakonitosti, nalazeći pri tom da su odluke Županije te nadležnog ministarstva utemeljene na pravilnoj primjeni zakona. U skladu s navedenim nisu se stekli uvjeti za raskid ugovora o koncesiji”, navode iz Županije te dodaju kako će po zaprimanju odluke Vrhovnog suda, Dubrovačko-neretvanska, županija žurno postupiti, a što može rezultirati potvrdom koncesionara ili raspisivanjem novog natječaja.

“Što se tiče trenutačnog statusa tvrtke Dubrovački zalasci sunca, iz dostupnih informacija vidljivo je da je tvrtka započela postupak likvidacije, a ne stečaja što je bitno naglasiti. Likvidacija je rezultat kontradiktornih sudskih odluka te se ista može provesti podmirenjem SVIH obveza ili obustaviti pozitivnom presudom Vrhovnog suda.

Ovim putem ističemo još jednom kako je cjelokupna procedura u ovom slučaju provedena sukladno zakonskim propisima, da su odluke županije donesene zakonito što potvrđuje stav Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, prilikom podneska upućenog Vrhovnom sudu RH. Ni Republika Hrvatska, a tako ni DNŽ po okončanju ovog spora, ne mogu biti financijski, kao ni na koji drugi način oštećene”, navodi se iz Dubrovačko-neretvanske županije.

Dubrovački zalasci sunca idu u likvidaciju, a od države traže 14 milijuna eura


PODIJELI S PRIJATELJIMA!