Objavljen ponovljeni natječaj za dozvole na pomorskom dobru, ovo su detalji

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

Grad Dubrovnik raspisao je Ponovljeni javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području grada Dubrovnika za razdoblje 2024. – 2028. godine, za lokacije koje su ostale upražnjene po prethodno provedenom natječaju jer ponuditelji nisu udovoljili uvjetima natječaja ili nije pristigla ni jedna ponuda.

Ponovljeni javni natječaj objavljen je dana 5. srpnja 2024. u dnevnom tisku Slobodna Dalmacija, Službenom glasniku Grada Dubrovnika, na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika te na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika. Rok za predaju ponuda po ovom natječaju započinje 5. srpnja i traje do zaključno 15. srpnja 2024.

Ponuditelji koji se temeljem ponovljenog Javnog natječaja ponovo natječu za istu lokaciju, djelatnost i sredstva kojima se ta djelatnost obavlja kao i prema okončanom Javnom natječaju nisu dužni dostaviti sljedeću već ranije uredno dostavljenu dokumentaciju:

Pod točkom 15. Sadržaja ponude ponovljenog Javnog natječaja –  instrumente osiguranja naplate (ovjereni obrazac IZJAVE I i bjanko  zadužnicu ovjerenu od javnog bilježnika).

Pod točkom 20. Sadržaja ponude ponovljenog Javnog natječaja- dokaz o vremenskom razdoblju obavljanja djelatnosti temeljem dozvole (ovjereni obrazac IZJAVE I)

Pod točkom 21. Sadržaja ponude ponovljenog Javnog natječaja – dokaz o prethodnom iskustvu obavljanja djelatnosti na pomorskom dobru (preslik ugovora o koncesiji ili koncesijsko odobrenje).

Uz ponudu su u tom slučaju obvezni dostaviti samo izjavu (potpisanu i pečatiranu) da su prema ranije provedenom Javnom natječaju dostavili dokumente pod točkama 15, 20 i 21.

Sve informacije vezane uz provedbu ovog ponovljenog Javnog natječaja zainteresirane osobe mogu zatražiti u Upravnom odjelu za turizam, gospodarstvo i more na adresi Branitelja Dubrovnika 15, radnim danom u uredovno vrijeme za stranke od 09: 00 do 12:00 sati, putem e-pošte jdadic@dubrovnik.hr ili telefonom na broj 020/638-219 i 020/638-206.


PODIJELI S PRIJATELJIMA!