UKLONJENA POGREŠKA “Javnost će biti obaviještena kad krenemo s testiranjem Zone posebnog prometnog režima”

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

“Nastavno na objave koje su se pojavile u javnom prostoru, a vezano uz opremu za informiranje posjetitelja i komunikaciju u Zoni posebnog prometnog režima, dužni smo obavijestiti javnost kako se u predmetnom slučaju nije radilo o testiranju sustava ni opreme nego je došlo do pogreške tehničara prilikom spajanja mrežne opreme, kada se uključenjem električne energije automatski aktivirao i ekran na povezanim stupovima. U trenutku kada je pogreška uočena ista je žurno uklonjena“, javili su iz Grada Dubrovnika.

Dodali su kako je jedan od ključnih preduvjeta za funkcionalan sustav buduće Zone posebnog prometnog režima kvalitetan sustav informiranja koji će vozačima pružiti pravovremene informacije o prilazu Zoni  te su komunikacijske poruke definirane Elaboratom izrađenim od strane Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu na koji je ishođena suglasnost MUP-a.

„U trenutku kada Grad Dubrovnik započne s testiranjem navedenog sustava isto će se provoditi u večernjim i noćnim satima, a prikazivat će se poruke definirane prometnim Elaboratom, te će o istome javnost biti pravovremeno obaviještena, upravo kako se ne bi ometalo redovno odvijanje i sigurnost u prometu“, javili su iz Garda Dubrovnika.


PODIJELI S PRIJATELJIMA!