Uređuje se knjižnica u Račišću

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

Na inicijativu mjesnog odbora Račišće,  korčulanska gradska uprava je izradila projekt knjižnice Račišće koji je prijavljen na natječaj Ministarstva kulture RH. Ovaj projekt doprinosi razvoju kulturne infrastrukture u Račišću i potiče korisnike na aktivno uključivanje u kulturne događaje i obogaćivanje kulturnog identiteta mjesta.
Projektom će se rekonstruirati postojeća zgrada k.č. 3368 k.o. Račišće (srednji kat) kako bi se u njoj stvorili prostori za knjižnični stacionar, čitaonicu i udruge u kulturi, pružajući korisnicima bolje mogućnosti za sudjelovanje u kulturnom životu.
Budući je Gradska knjižnica Ivan Vidali – Korčula prošle godine preseljena na novu uređenu i opremljenu lokaciju, inventar iz originalnog prostora je uskladišten te će biti iskorišten za opremanje rekonstruiranog prostora u Račišću. Očekivani rezultat je obnovljeni prostor u kojem će Gradska knjižnica Ivan Vidali otvoriti knjižnični stacionar i čitaonicu, dok će se ostatak novouređenog prostora namijeniti kao prostor za udruge naselja Račišće koje za cilj imaju njegovanje zavičajnog identiteta, zaštitu i očuvanje materijalnih i nematerijalnih kulturnih dobara i kulturne baštine Račišća.
Ciljevi koji će se ostvariti provedbom ovog programa su uključenost lokalne zajednice, razvoj i zaštita kulturne infrastrukture prijavitelja, osiguranje temeljne kulturne infrastrukture,
razvoj kulture čitanja, poticanje participacije lokalnog stanovništva u kulturnom životu. Iz korčulanske gradske uprave također navode kako će se i u ostalim mjestima Grada Korčule nastaviti raditi na jačanju kulturne infrastrukture.

PODIJELI S PRIJATELJIMA!