Tehnička radiona pala na ispitu, dok jedna plaža na Korčuli jedva prošla testiranje

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

Prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije obavio je deseto redovno ispitivanje mora na 121 plaži u periodu od 19. do 28. rujna 2023. godine.

Uzorci mora na 120 plaža odgovarali su uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje. More je na 117 plaža ocijenjeno kao more izvrsne kakvoće, a na dvije plaže dobrom ocjenom. Na plaži Bilin žal u Lumbardi na Korčuli more je ocijenjeno zadovoljavajućom, a na plaži Tehnička radiona u Pločama nezadovoljavajućom ocjenom.


PODIJELI S PRIJATELJIMA!