DAN OPĆINE: S načelnikom Nardellijem o kandidaturi na idućim izborima, ulaganjima u Kupare, školu i vrtić, ali i brzoj cesti

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

Općina Župa dubrovačka u nedjelju slavi Dan Općine i 32. Obljetnicu oslobođenja toga kraja. Župa je danas, po mnogim anketama, jedno od najpoželjnijih mjesta za život i tu dom stvara sve više mladih ljudi. Prostor je to i velikih turističkih i prostornih mogućnosti, pa se očekuju i velike investicije.  Tim povodom razgovarali smo s općinskim načelnikom Silvijom Nardellijem koji o velikom interesu za život u Župi dubrovačkoj kaže:

– Župa je nadomak Grada a pruža niz mogućnosti. Istina je da dugi niz godina mlade obitelji dolaze ovdje i ostaju. Posla ima dovoljno, a Župa je pogodno mjesto za život. Mlade obitelji zbog vrtoglavih cijena stanova u Gradu, dolaze u  Župu, iako ni ovdje nisu cijene bajne, ali bar mogu osigurati kvalitetno stanovanje.

Imate i jednu od najvećih osnovnih škola u Županiji. Planira li se možda institucionalno osnivanje još jedne? Nekad se govorilo i o osnivanju vjerske osnovne škola koja bi djelovala pri Dubrovačkoj biskupiji, ali s pravnom javnosti.

– Osnovna škola Župa dubrovačka je najveća škola u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Osnovno školstvo u Župi se odvija na više lokacija i to u novoj zgradi na Mljekari, u svim prostorima stare zgrade na Kantulama, od Zaklade Antuna Miloslavića smo dobili na korištenje i njihov objekt za organizaciju nastave, te u Područnoj školi u Postranju. Školu pohađa preko 900 djece ali uspijevamo još uvijek osigurati jednosmjenski rad. U pomoć Županije i Općine osiguran je i cjelodnevni boravak djece u školi. Cilj nam je projektiranje dogradnje Osnovne škole na Mljekari kako bi svi osnovci u Župi bili na jednom mjestu.   Općina je otkupila zemljište za dogradnju čime smo riješili imovinske odnose, a nedavno smo sa Županijom sklopili ugovor o financiranju izvedbenog glavnog projetkta. Taj je natječaj raspisan i uskoro čekamo izbor izvođača za izradu projekte dokumentacije, a onda i sve potrebne dozvole, kako bismo projekt mogli kandidirati za različita financiranja, te nadam se i skoru gradnju tog novog objekta na Mljekari koji bi bio u postojeću glavnu školsku zgradu. Bilo je planova o gradnji škole u Kuparima na zemljištu u vlasništvu Dubrovačke biskupije, ali se sada tamo planira Pastoralni ceste. Što se otvaranja drugih osnovnoškolskih institucija o tome se u ovoj fazi ne razmišlja.

Dosta je djece i u predškolskoj ustanovim. Kad kreće uređenje vrtića u Kuparima?

Slično kao i osnovnoškolskovo i predškolski odgoj djeluje na više lokacia.  Uz središnju zgradu u Srebrenom imamo i više iznajmljenih lokacija u krugu od pedesetak metara kako bismo osigurali što veći broj mjesta za djecu. U župski vrtić je upisano 550 djece, a lista čekanja je jednoznamenkasta i vjerujem da je u idućoj pedagoškoj godini neće ni biti. Mučimo se kako bismo smjestili što više djece i riješili taj bitni problem roditeljima koji zbog poslovnih obveza ne mogu djecu ostaviti doma. Planiramo izgradnju novog dječjeg vrtića i jaslica u Kuparima na zemljištu koje smo dobili darovnicom od Vlade RH. U fazi smo projektiranja i vjerujem da vrlo brzo krećeno u taj projekt za koji već imamo osiguranih preko preko 2 milijuna eura, odnosno 17,2 milijuna kuna uz rok završetka do lipnja 2026. godine. Vjerujem da ćemo nakon dobivenih dozvola raspisati natječaj i krenuti s izgradnjom objekta koji bi s prostorima središnjeg vrtića zadovoljio potrebe Župe.

Što je planom prebacivanja dijela institucija u Kupare, na područje bivšeg kampa? To je državno zemljište idealno, kako ste već govorili, za primjerice policiju, dom zdravlja i slične ustanove.

– Prema našim urbanističkim planovima tu je predviđen kongresni centar i javno-društvena namjena. Bivši kamp Kupari koristila je privatna tvrtka. Bio je spor izmedju RH i tog privatnog poduzetnika pa je to sad u sudskom procesu. Nadam se da će se to skoro riješiti što je uvjet da RH uđe u posjed tog prostora. Nadalje držim da na tom prostoru treba osigurati, obzirom na skupčenost kako u Župi a posebno u Dubrovniku gdje intitucije više nemaju mogućnost širenja i sve manje adekvatnih uvjeta za rad, a da ne govorimo o parkingu za građanje njihove korisnike, mogućnost za preseljenje Doma zdravlja, policije… Ne vidim razloge da te institucije ne bi mogle djelovati u Župi koja je tako blizu Grada, dobro prometno povazana, a Kupari s idealna pozicija za to i bitno je da se dio tog prostora sačuva za javno-društvenu namjenu. Da bi se to postiglo potebno je riješiti imovinsko-pravne probleme, potrebnu prostornu dokumentaciju, te dogovoriti sve s Vladom jer je to državno vlasništvo. Mislim da bi to bilo pravo rješenje za sve nas koji živimo na ovim prostorima.

Koliko ste zadovoljni infrastrukturom u Župi, posebno kanalizacijskim sustavom? Nedavno je naime, bilo problema u Kuparima sa ispuštanjem kanalizacije u more.

– To u Kuparima je bio trenutni problem. Dobar dio Župe je spojen na kanalizacijsku mrežu, ali nažalost ne i svi. Radi se na projektu Aglomeracija Župe dubrovačke kojeg provodi Vodovod Dubrovnik uz financirnje Općine i Hrvatskih voda. Tim projektom rješavamo kompletnu vodoodvodnju i cjelokupnu vodoopskrbu na području Općine. Do kraja godine taj bi projekt trebao biti  završen. Krenuli bismo s dobivanjem potrebnih dozvola kako bismo iz fondova mogli isfinancirati zavaršetak kanalizacijske mreže. Za to očekujemo bespovratna sredstva iz Hrvatskih voda i drugih fondova, jer bi se taj projekt dugo financirao samo iz općinskog proračuna.  Ove godine planiramo rješavanje 2. faza  kanalizacijske mreže prema naselju Čibača i poslovnoj zoni Čibača.

U kojoj je fazi turistički projekt uređenja Kupara? Neki dan su općinski vijećnici donijeli odluku o izmještanju vodotoka Tarante, što je bio jedan od uvjeta nastavka tog projekta.

– Napomenuo bih da smo već ranije donijeli Urbanistički plan uređenja 1 ali dolaskom novog investitora tražilo se od Hrvatskih voda izmiještanje dijela toka rijeke Taranta, kako novi objekti ne bi bili na vodnom dobru. Investitor je preuzeo financiranje izmjena i dopuna prostornog plana kako bi se to riješilo. Nedavno smo imali i razgovor s predstavnicima Ministarstva graditeljstva i državne imovine, HEP-a, Hrvatskih voda, Vodovoda i projektana  o tome kako riješiti pitanje opskrbe vodomi strujom budućeg turističkoj kompleksa. Utvrdili smo što je nužno napraviti kako bi sutra nakon što se privede kraju izgradnja tih objekata osigurala nesmetana opskrba vodom i strujom. To zahtijeva izgradnju vodospreme s pristupnim putem i novog tlačnog cjevovoda. Kad pričamo o elektoopskrbi to znači značajnu investiciju HEP-a i to izgradnju nove trafostanice u Kparima i s završetak novog dalekovoda od trafostanice u Platu do Kupara. Dalekovog je već odrađen do Srebrenog, a sad treba od raskrižja do Kupara postaviti vod visokonaponskog kabela koji će opskrbljivati stujom taj kompleks.

A kad bi mogli krenuti radovi u Kuparima?

– Mi smo u ovom mjesec odradili ono što je bila naša obveza temeljem ugovara s Vladom a to je izrada izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja, što predviđa izmiještanje rijeke Tarante. Taj urbanistički plan uskoro stupa na snagu nakon čega investitor može zatražiti lokacijsku dozvolu. Izradili su potrebne projekte i očekujme da će vrlo brzo podnijeti zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole. Nakon toga je investitor spreman započeti s rušenjem svih objakata koji su prema planu predvišeni za ruštenje. A to su svi objekti osim hotela Grand koji je pod konzervatorskom zaštitom. Iako je investitor podnio zahjev za mogućnost rušenja tijekom turitičke sezone, teško da će to moći jer još nemaju lokacijsku dozvolu. Očekujem da će do kraja godine početi s rušenjem, što će biti prva aktivnost u toj zoni.

Imate li informacija o brzoj cesti, za Župu definitivno važnom infrastrukturnom projektu?

– Ta je cesta jako bitna za nas, jer Župa i Župljani imaju najviše nedaće zbog velikog prometa kroz Župu. Mislim da više nitko ne dvoji da nam trebaobilaznica prema Zračnoj luci kako bi se rasteretila magistrala kroz Župu dubrovačku. Bilo je odreženih neslaganja s trasomi i iz Župe i iz Grada. Činjenica je da su Hrvatske ceste kao investitor prekinule daljnju izradu Studije na okoliš i da se treba krenuti s izadom novog rješenja, odnosn nove trase. Moramo izabrniti najmanje loše rješenje za Župu i Grad, jer nama cesta treba još jučer, a ne sutra. Koje god rješenje bude odabrano, uvijek će biti neslaganja i uvijek će postojati štetan utjecaj na okoliš i ljude. Međutim, moramo odabrati najmanje loše rjšenje za Župu i moramo izgraditi brzu cestu ako sebi želimo dobro.

Dogodine su lokalni izbori. Vama je ovo peti mandat, a najavili ste da nećete ići u šesti. Kakva je situacija po tom pitanju, mijenjate li dosadašnji stav ili će u utrku za načelnika u ime HDZ-a ići netko drugi?

– Za sada se još uvijek držim da mi je pet mandata više nego dovoljno. Ovaj posao vjerujte je poprilično zahtjeva. Trpite sve i svašta i ne bih ga nikome poželio. Ne planiram se više kandidirati i ne mislim mijenjati mišljenje.

Tko bi vas iz HDZ-a mogao naslijediti?

– Ne mogu u ovom trenutku to reći. Općinski odbor HDZ-a Župe dubrovačke nije zauzeo konačni stav po tom pitanju. Postoje kandidati koji imaju ambicije i koji se žele kandidirati ali Općinski odbor mora donijeti „točku na i“. Vjerujem da će se do kraja godine definirati koga će HDZ koji u Župi pobjeđuje od osnutka Općine kandidirati na mjesto načelnika Župa dubrovačke.

 

Kate Šutalo Cvjetković


PODIJELI S PRIJATELJIMA!