Novi vezovi na Batali, u Solitudu i Mokošici od krucijalne su važnosti

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

Županijska lučka uprava Dubrovnik radi na povećanju broja komunalnih vezova, a kako bi se zadovoljile potrebe stanovništva potrebno je i proširenje lučkog područja.

Ravnatelj Županijske lučke uprave Dubrovnik Željko Dadić podsjeća da je zahtjev za izmjenama i dopunama GUP-a predan prije oko godinu i pol dana.

“Prije godinu i pol prema Gradu Dubrovniku smo predali zahtjev za izmjenama i dopunama GUP-a i UPU Gruški akvatorij kako bi se omogućila izmjena prostorno planske dokumentacije za izgradnju novih vezova na području od valobrana u postojećoj komunalnoj lučici pa sve do marine Gruž. Također, zatražena je i prenamjena u komunalni vez u dijelu od drugog bazena marine Gruž prema Solitudu, uključujući i dio ispred Ronilačkog kluba koji je u prostornom planu definiran kao sportska luka.  Osim toga, na području Stare Mokošice izrađeno je idejno rješenje za koje je također upućena izmjen i dopuna GUP-a kako bi se na tom području omogućila izgradnja komunalne lučice”, navodi Dadić.

Ako se sve to realizira, u planu je oko 360 komunalnih vezova za Mokošici, a na području Solituda i Batale II. oko 450 vezova.

“To su zaista krucijalni projekti od velikog značenja za Grad i Županiji. Vjerujem da će to riješiti problem nedostatka vezova, u planu je dovoljno vezova da se zadovolji dobar dio potreba. To je inače problem na cijelom Jadranu, a mi imamo određene lokacije koje možemo iskoristiti u prostoru koji nam se pruža na čemu predano radimo. Pokrenuli smo i izradu procjene ocjene utjecaja na okoliš tako da radimo sve predradnje kako bi bili spremni onog trenutka, kada se prostorni planovi promjene, za ishodovanje određenih dozvola i nakon toga ide prijava na EU fondove. Vjerujemo u realizaciju tih projekata u idućoj financijskoj godini”, optimističan je ravnatelj Dadić.

Vjetrovalne i maritimne studije pokazale su kako se na području Solituda mogu postavljati plutajući pontoni, a na području Stare Mokošice zbog jačine vjetra i visine valova pontoni na pilote, to jeste betonska konstrukcija. Projekt u Solitudu bi trebao koštati oko 50 milijuna kuna, dok onaj u Staroj Mokošici bi bio oko 80 milijuna kuna.

 


PODIJELI S PRIJATELJIMA!