Jedna tvrtka iz naše županije među top pet u proizvodnji vina

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

Među pet top poduzetnika po ukupnim prihodima u prošloj godini u proizvodnji vina od grožđa je i tvtka Blato 1902 iz Blata na Korčuli. Podaci su to Financijske agencije – Fine koje je objavila rezultate poslovanja poduzetnika u djelatnosti proizvodnje vina i uzgoja grožđa u prošloj godini.

Prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u djelatnosti proizvodnje vina od grožđa na razini Hrvatske u 2022. godini poslovalo je 275 poduzetnika koji su imali 1.376 zaposlenih, što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje broja zaposlenih za 3,2 posto.  Ta je skupina poduzetnika ostvarila 908,9 milijuna kuna ukupnih prihoda, 889,8 milijuna kuna ukupnih rashoda, dobit razdoblja od 64,2 milijuna kuna, gubitak razdoblja od 52,3 milijuna kuna te su iskazali pozitivan konsolidirani financijski rezultat u iznosu od 11,9 milijuna kuna, u odnosu na 7,7 milijuna kuna neto dobiti u 2021. godini. Zabilježeno je povećanje ukupnih prihoda za 16,3 posto, ukupnih rashoda za 15,7 posto, dobit razdoblja za 5,9 psoto te smanjenje gubitka razdoblja za 1,3 posto.  Od ukupnog broja poduzetnika u djelatnosti proizvodnje vina od grožđa,62,5 posto poduzetnika poslovalo je s dobiti, dok je 37,5 psoto iskazalo gubitak razdoblja.

Prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih kod poduzetnika u proizvodnji vina od grožđa u 2022. godini iznosila je 6.212 kuna, što je za 12,4 posto više u odnosu na prethodnu godinu te za 10,9 posto manje od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH, gdje prosječna plaća iznosi 6.973 kune. U djelatnosti uzgoja grožđa obračunata je prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 5.461 kuna, što je 9,2 posto više u odnosu na 2021. godinu.

U djelatnosti proizvodnje vina od grožđa ostvaren je pozitivan trgovinski saldo od 23 milijuna kuna. Uvoz je povećan za 97,8 posto, a izvoza 12,1 posto. U djelatnosti uzgoja grožđa izvoz je povećan za 23,3 posto, uvoz za 90,3 posto, te je iskazan trgovinski deficit u iznosu od 4,3 milijuna kuna, u odnosu na 2021. godinu kada je ostvaren trgovinski suficit od 3,7 milijuna kuna. Analiza investicija pokazuje smanjenje investicija u djelatnosti proizvodnje vina od grožđa za 0,5 posto, a u djelatnosti uzgoja grožđa za 11,4 posto.


PODIJELI S PRIJATELJIMA!