Uredba Vlade razveselit će roditelje vrtićaraca, hoćemo li dobiti još koji besplatan vrtić u DNŽ?

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

Jednake kriterije kojima sufinancira rani i predškolski odgoj i obrazovanje za svako dijete želi se postići uredbom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića koju je Vlada prihvatila na sjednici u četvrtak.

Prijedlogom Uredbe, koja se donosi radi osiguranja dugoročne održivosti financiranja predškolskih ustanova, posebice u slabije razvijenim jedinicama lokalne i regionalne samouprave, godišnji iznos sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića osigurava se općinama i gradovima za javne, ali i za privatne vrtiće na njihovom području.

Iznos se utvrđuje umnoškom – broja djece evidentirane u zajedničkom elektroničkom upisniku u tekućoj pedagoškoj godini, prosječne cijene smještaja po djetetu na razini RH te postotnog udjela od 6,25 posto do 50 posto utvrđenog ovom Uredbom prema skupinama razvijenosti iz Uredbe o indeksu razvijenosti.

Fuchs: Dodatni udio za lakši život na otocima i brdsko-planinskim područjima

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs istaknuo je da je Vlada vodila brigu i kako olakšati život građana na otocima i u brdsko-planinskim područjima “za koje je predvidjela dodatni udio odnosno postotno uvećanje za 15 posto u odnosu na ostale gradove i općine”.

Financiranje je predviđeno od 1. listopada “i jedan je od oblika pomoći općinama i gradovima jer će im donijeti dodatno rasterećenje proračuna”, a u državnom proračunu u ovoj godini osigurano je 17,8 milijuna eura, dok je u proračunu za 2024. potrebno osigurati 70 milijuna eura, te 82,2 milijuna eura u 2025. 

Donošenje današnje uredbe omogućeno je nedavnim izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju kojima je, po prvi puta, propisana mogućnost da se u državnom proračunu osiguravaju sredstva za fiskalnu održivost dječjih vrtića na temelju mjerila i kriterija koje uredbom propisuje Vlada.

Država uredbom osigurava jednake kriterije kojima sufinancira rani i predškolski odgoj i obrazovanje za svako dijete, ali i omogućuje gradovima i općinama dodatna ulaganja u vrtiće, povećanje plaća te dodatna zapošljavanja potrebnih kadrova za unaprjeđenje kvalitete, naglasio je ministar.

“Isto tako, ovaj model financiranja otvara mogućnost za smanjenje, u nekim slučajevima čak i ukidanje, roditeljske participacije u cijeni dječjeg vrtića”, dodao je Fuchs.

Prema indeksu razvijenosti, na području Dubrovačko-neretvanske županije najveći postotak sufinanciranja može ostvariti Pojezerje i to od 43, 75 posto. Slijede Kula Norinska i Slivno s 37,5 posto, potom Metković, Opuzen, Smokvica, ali i Velika Luka s 25 posto, no s obzirom da je Vela Luka na Korčuli, iznos će se povećati za dodatnih 15 posto. Šestoj kategoriji razvijenosti, onoj u kojoj su Blato, Dubrovačko primorje, Lumbarda , Mljet , Orebić, Ploče i Ston, država će sufinancirati vrtiće s 18,75 posto pr čemu će otočka mjesta dobiti 15 posto više. Grad Korčula može računati na 12,50 posto plus 15 posto, dok će Dubrovnik, Konavle i Župa dubrovačka imati pravo na 6,25 posto. (HINA, JI)


PODIJELI S PRIJATELJIMA!