NE KUPAJTE SE More je onečišćeno na plažama u Platu, Korčuli i Pločama

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliš i komunalne poslove, sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje (“Narodne novine” broj 73/08), upozorava javnost da je na plažama Ht Plat i Smokovjenac u Platu, Tehnička radiona Ploče u Pločama i Hotel Port 9 u Korčuli došlo do kratkotrajnog onečišćenja mora fekalnog podrijetla.

Prema obavijesti Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije od 21. lipnja 2023., utvrđeno je da rezultati analize mora za kupanje na plažama Ht Plat i Smokovjenac u Platu te Tehnička radiona Ploče u Pločama i Hotel Port 9 u Korčuli prelaze granične vrijednosti za indikatore fekalnog onečišćenja propisane Uredbi o kakvoći mora za kupanje NN 73/08.

Sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje čl. 23. i 24., uzorkovanje mora će se ponavljati do prestanka onečišćenja. O onečišćenju je obaviještena Inspekcija zaštite okoliša i ostale nadležne inspekcije.

Obzirom da uzorak mora na plažama Hotel Plat i Smokovjenac u Platu, Tehnička radiona Ploče u Pločama i Hotel Port 9 u Korčuli ne udovoljava uvjetima Uredbe zbog onečišćenja fekalnog porijekla, ne preporučuje se kupanje do daljnjih obavijesti.


PODIJELI S PRIJATELJIMA!